Θα μας βρείτε Ιπποκράτους 204 στο κέντρο της Αθήνας