Θα μας βρείτε Φρουτοπολιτεία , Αναργυρούντος 10, Βάρη