Θα μας βρείτε Γαιτανάκι Γεύσεων, Αγίας Λαύρας 61, Ζωγράφου