Φλισκούνι μαζεμένο από τα βουνά του Σουλίου
Βάρος: 40γρ

Ιδιότητες