Δάφνη μαζεμένη από τα βουνά του Σουλίου

Βάρος: 30γρ

Ιδιότητες