Λεβάντα μαζεμένη από τα βουνά του Σουλίου
Βάρος: 25γρ

Ιδιότητες