Συμμετοχή στην Food Expo από 16 έως και τις 18 Μαρτίου 2019.